График на курсовете по английски език

График на курсовете по английски език

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕФ ЕЛ СИ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2020 г.

Полуинтензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

05.10.20-23.12.20г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А1, А2,В1

от 14:00 до 16:30

oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

06.10.20-22.12.20г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

А1,A2,B2

от 14:00 до 16:30

oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

10.10.20-27.12.20г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2

от 10:00 до 12:40

от 13:00 до 15:40

New New Headway

New English File

Solutions

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2020 г.

Полуинтензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

13.01.20 –02.04.20г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

 А2

oт 09:00 до 11:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

14.01.20– 03.04.20г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

B1

oт 9:00 до 11:40
oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

11.01.20 – 04.04.20г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2

от 10:00 до 12:40

от 13:00 до 15:40

New New Headway

New English File

Solutions

 

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка