График на курсовете по английски език

График на курсовете по английски език

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕФ ЕЛ СИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2023.

Полуинтензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

20.03.23-05.06.23
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А1,А2

oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

21.03.23-06.06.23
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

A2,В1

oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

25.03.23-04.06.23
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2

от 10:00 до 12:40

от 13:00 до 15:40

New New Headway

New English File

Solutions

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2022г.

Полуинтензивни курсове по английски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

17.01.22 –11.04.22г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

 A1


oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

18.01.22– 12.04.22г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч.

А2


oт 18:30 до 21:10

New New Headway

New English File

Solutions

22.01.22-16.04.22.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2

от 10:00 до 12:40

от 13:00 до 15:40

New New Headway

New English File

Solutions

 

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка