График на курсовете по немски език

График на курсовете по немски език

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕФ ЕЛ СИ В СОФИЯ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2020 г.

Полуинтензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

05.10.20-23.12.20г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А1,А2,В1

oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

06.10.20-22.12.20г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч

A1, A2,В2

 oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu

Sicher

Ziel

10.10.20-27.12.20г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2

от 10:00 до 12:40

от 13:00 до 15:40

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2020 г.

Полуинтензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

13.01.20– 06.04.20г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А2, B1

от 09:00 до 11:40
oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

14.01.20–07.04.20г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч

A1

от 09:00 до 11:40
oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu

Sicher

Ziel

11.01.20 – 04.04.20г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1

от 09:00 до 11:40

от 11:30 до 14:10

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

 

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка