График на курсовете по немски език

График на курсовете по немски език

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕФ ЕЛ СИ В СОФИЯ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2020 г.

Полуинтензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

05.10.20-23.12.20г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А1,А2,В1

oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

06.10.20-22.12.20г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч

A1, A2,В2

 oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu

Sicher

Ziel

10.10.20-27.12.20г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1, A2

от 10:00 до 12:40

от 13:00 до 15:40

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2021 г.

Полуинтензивни курсове по немски език от 100 учебни часа

Продължителност

Ниво

Часови пояс

Учебни системи

11.01.21– 31.03.21г.
понеделник и сряда
x 4 уч. ч.

А1, B1


oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

19.01.21–08.04.21г.
вторник и четвъртък
x 4 уч. ч

A2


oт 18:30 до 21:10

Schritte international

Neu

Sicher

Ziel

16.01.21 – 04.04.21г.
събота и неделя x 4 уч. ч.

A1,A2,B2

от 10:00 до 12:40

от 13:00 до 15:40

Schritte international

Neu
Sicher

Ziel

 

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка