Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Корпоративно обучение по английски, немски и френски език

Корпоративно обучение по английски, немски и френски езикЗа нашите клиенти от всички сектори: финанси, право, мениджмънт, търговия, строителство, застраховане, хранително – вкусова промишленост и туризъм.

За да повишите квалификацията на Вашите служители, за да общувате по-ефективно с Вашите партньори от чужбина, за по-добро обслужване на чуждоговорящите си клиенти, ЕФ ЕЛ СИ организира фирмено обучение по английски и немски език (стандартен или бизнес ориентиран езиков курс).

Нивата са съобразени с изискванията заложени в Европейската Езикова Рамка.

Предложените курсове могат да се организират по месторабота, тоест на територията на фирмата Възложител.

Обучението започва след прецизно проучване на целите и нуждите на Вашата организация и определяне нивото на знание на обучаемите чрез входящ тест и интервю. По време на обучението Центърът ще провежда анкети за поддържане на обратна връзка и установяване на нивото на удовлетвореност от обучението. Центърът работи по новите издания на Oxford University Press и Huеber Verlag.

След успешно положен финален изпит, участвалите в курса на обучение служители получават сертификат с фирмен знак на Еф Ел Си за покрито ниво.

Обучението се провежда в удобно за клиента време по схемата два или три пьти седмично. Приемете нашите пожелания за успешна съвместна работа!

 

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка