Курс по немски език за възрастни

Курс по немски език за възрастни

Курс по немски език за възрастни

Немският език (Deutsch) е официален език на Австрия, Германия и Лихтенщайн. Той е един от официалните езици на Швейцария, Люксембург и Белгия. Немски език говори населението на части от Дания, Италия и Румъния. Той също така е език на малцинствата в Аржентина, Австралия, Бразилия, Камерун, Канзас,Чили, Франция, Унгария, Казахстан, Латвия, Мексико, Намибия, Парагвай, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Того, Украйна. Немският език е роден език на 110 млн. хора и говорим език на общо130 млн. 32% от гражданите на Европейския съюз говорят немски като свой роден или като чужд език. Германия е един от учредителите на Европейската общност и трета икономическа сила в света след САЩ и Япония.

Защо да изучавате немски език?
• за да установите приятелски връзки и контакти по време на Вашата почивка;
• за да общувате с немскоговорящите си колеги на работното място;
• за да подобрите своите бизнес контакти;
• за да учите в престижен немски университет;
• за да специализирате в Германия;
• за да си намерите добра и платена работа в България или в чужбина.

Без значение дали ще изучавате немски език заради бизнес или академични цели, или за удоволствие, ние ще Ви гарантираме че Вашето обучение ще бъде успешно и приятно изживяване.

Вашето ниво и нужди ще бъдат прецизно определени от преподаватели с висок квалифициран и дългогодишен опит в преподаването на немски език.

Нашите курсове по общ немски език са разработени специално за хора, които искат да научат един език или да подобрят своите езикови умения за лични или професионални потребности. Еф Ел Си предлага курсове в пет нива, от начинаещи до напреднали Центърът подготвя успешно курсисти за явяване на изпити за международни сертификати,за кандидатстване в чуждестранни университети.

Нашите висококвалифицирани и опитни преподаватели, модерните методи на обучение, съпътстващите консултации и съвети гарантират Вашия успех и напредък.

Немски език за начинаещи (A1)
Този курс по немски език е предназначен за абсолютно начинаещи и за начинаещи с много ограничени познания по немски език.Методът на преподаване е изцяло комуникативен. Курсът е съсредоточен върху разнообразни комуникативни ситуации и запознава с културния живот в Германия и други немскоговорящи страни. Този курс е еквивалентен на ниво А1 според Европейската езикова рамка. Участниците ще получат сертификат след успешно положен финален изпит.

Немски език за начинаещи (A2)
Този курс ще обогати Вашите познания по немски език ,ще подобри комуникативните Ви умения и Вашата граматика. Курсът е еквивалентен на ниво А2.

Немски език за напреднали (B1)
Този курс продължава обучението по немски език. Развиват се четирите основни умения –четене, писане, говорене и слушане. Курсът Mittelstufe 1 отговаря на ниво B1 от Европейската езикова рамка.

Немски език за напреднали (B2) Mittelstufe 2 е подходящ за курсисти успешно преминали курс на обучение В1 и желаещи да усъвършенстват натрупаните знания по немски език.

Този курс е предназначен за курсисти, които успешно са положили изпита за ZD (Zertifikat Deutsch). Краеведските теми са ориентирани към актуални събития от обществения, политическия и културния живот на Германия. Граматическите структури се затвърждават и разширяват чрез специално адаптирани упражнения. Курсът отговаря на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Немски език за напреднали (С1)
Курсът отговаря на ниво С1 според Европейската езикова рамка. Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по неограничен кръг от теми. Обучаемите разширяват и прецизират речниковия си запас. Курсистът може да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски преди явяването на сертификатен изпит.

Учебни системи по немски език за начинаещи

Курс по немски език за начинаещиКурс по немски език за начинаещи Schritte international Neu е актуализирано и напълно преработено издание.
Учебното помагало предлага нова визия и обновено съдържание. Много от текстовете и упражненията са осъвременени и приспособени контекстово към днешния ден. Schritte international Neu дължи успеха си и на илюстрираните истории за слушане,разказващи случки от ежедневието в немскоговорящите райони. Новите видеоматериали разнообразяват и обогатяват заниманията. Учебната система е още по-гъвкава,с допълнителни страници „Zwischendurch mal”, с рубрики за странознание,с поместени песни и проекти за разработване,с комикси и филми.

Още по-практична благодарение на мултимедийния си пакет и упражненията за комуникация. Учебната тетрадка е с още по-ефективно разпределение и с допълнителни страници с професионално ориентирани теми. Всеки учебник съдържа 7 урочни единици, интересни текстове, граматика, подкрепена с много примери, страници с упражнения и помощни материали,полезни списъци с глаголи и други приложения.

Целите на системата са:

• Общуване в ежедневни ситуации.
• Активно участие в разговори по общи заинтригуващи теми.
• Работа с литературни /фейлетони, разкази/ и научни текстове.

Курсът по немски език организиран по системата Schritte international Neu 1 и 2 извежда до ниво А1 според Езиковата рамка на Съвета на Европа и подготвя за изпита Start Deutsch 1.

Курсът по немски език по системата  Schritte international Neu 3 и 4 извежда до ниво А2 и подготвя за изпита Start Deutsch 2 , а Schritte international Neu 5 и 6 до ниво В1 и подготвят за Zertifikat Deutsch (ZD).
Всяка част на учебната система съдържа учебник, работна тетрадка и CD-ROM.

В учебната програма е включена следната граматика:
Gebrauch des Artikels ,Personalpronomen und Possessivpronomen, Konjugation der Verben, Modalverben, Rektion der Verben, Konjunktionen und Prӓpositionen, Reflexive Verben,Zeitformen- Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt,Futur I, Der Kasus-Nominativ, Akkusativ,Dativ,Genitiv

Passiv und Aktiv, Konjuktiv II, Temporalsatz, Kausalsatz, Finalsatz, Bedingungssatz, Nebensatz mit“dass“, Infinitivkonstruktionen.

Ние, екипът на ЕФ ЕЛ СИ, и авторите на Schritte international Neu Ви пожелаваме много приятно изучаване на немски език.

Курс по немски език за възрастни 2Schritte International е система за изчуаване на немски език за начинаещи курсисти, за учaщи или работещи, които искат да се подготвят за живот, работа или следване в една немскоговоряща страна. Първите две части Schritte international 1 и Schritte international 2 извеждат до ниво А1 и подготвят за сертификатния изпит „Start Deutsch 1”.

Урочните единици са кратки и имат ясна структура. Всеки урок започва с забавна илюстрирана история, която дава възможности за идентификация, съдържа културно-исторически факти. Учебната тетрадка съдържа СD, с помощта на което курсистите се упражняват фонетично вкъщи и изработват добро произношение.
Schritte international 3 и 4 извеждат на ниво А2 и подготвят за изпита „Start Deutsch 2”
В тези две части се появяват нови герои, които по забавен начин ни представят актуални теми като спорт, професия, пътуване, любими занимания, банкови сделки и други.
Schritte international 5 и 6 извеждат на ниво В1 и подготвят за изпита Zertifikat Deutsch.
Тази част съдържа много преговорни упражнения и примерни тестове за Zertifikat Deutsch.
По забавен начин са представени актуални теми като здраве,развлечения, дом и работа, семейство и роднини и др.

Учебни системи за изучаване немски език за напреднали

Курс по немски език за напредналиSICHER – курс по немски език за напреднали

Учебната система изгражда и разширява солидни езикови компетенции у напредналите курсисти, необходими им за сферата на ежедневието, професията, следването и образованието. Разнообразни и интересни текстове създават отлична основа за заниманията в нивата В1+,В2 и С1. Отделните уроци са с ясна подредба, тематично ориентирани и предлагат стратегии и практически съвети при изучаването на немски език. Специална рубрика „Wussten Sie schon?” разкрива факти от историята, културния и политическия живот в Германия, Австрия и Швейцария.

Упражненията от работната тетрадка започват с преговор на важни граматически и лексикални правила от предходните нива и затвърждават вече наученото. Приложеният диск с упражнения дава възможност на обучаващите се да тестват своите компетенции.

Всеки учебник е съобразен с изискванията на Европейската езикова рамка,извежда до съответното ниво и подготвя успешно за сертификатните изпити.

EM NEU  - курс по немски език за напредналиEM NEU  – курс по немски език за напреднали

Предпочитана учебна система за средно ниво на владеене на немски език. Тя преговаря и затвърждава учебния материал от ниво А2 и извежда до ниво С1. Подходяща за възрастни, покрили успешно изискванията на основното ниво. Подготвя успешно за следните изпити: сертификати на Гьоте Институт, telc, Österreichisches Spachdiplom.

Системата за изучаване на немски език за напреднали е разделена на тематично структурирани урочни единици, упражняващи четене, слушане, писане, говорене, лексика, граматика, правилно произношение и интонация.

Основна цел на курса :

• общуване на немски език в професионалната среда;
• успешна писмена и устна комуникация;
• развиване на умения за водене на бизнес разговори и бизнес- кореспонденция на немски език;
• запознаване с основните сфери на политическия и обществен живот в някои немскоезични страни.

ZIEL - курс по немски език за напредналиZIEL – курс по немски език за напреднали

Частите на тази учебна система надграждат и систематизират вече придобитите знания и се фокусират върху нюансите.
Всеки урок е практически ориентиран с впечатляващ микс от актуални и разнообразни теми.

Цели постижими с тази програма са:

• свободна комуникация на немски език;
• подобряване знанията по немски език за Вашата професия или следване;
• кандидатстване за стипендия;
• явяване на международен сертификатен изпит;
• подготовка за специализация в немскоговоряща страна;
• презентация на Вашия бизнес на немски език;
• подготовка за интервюта, на които ще се явявате
• усъвършенстване на познанията Ви по немска граматика.

Мултимедийните компоненти на учебната система внасят разнообразие и предоставят безценна възможност на обучаемите да слушат с разбиране автентична немска реч.

Ziel B1, Ziel B2 и Ziel C1 извеждат съответно до нива В1, В2 и С1 от Общоевропейската езикова рамка.

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка