Курсове по немски език за деца и ученици

Курсове по немски език за деца и ученици

Курсове по немски език за деца и ученици

Учебната програма по немски език за ученици от начален курс е разработена в съответствие с изискванията заложени в Европейските езикови стандарти. Децата получават базисни знания по езика.Методът на преподаване е интерактивен, съобразен с най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение. Използват се допълнителни материали според нивото и възрастта на учениците.

Училите задължително полагат диагностичен тест и се разпределят в групи, съобразени не само с нивото, но и с възрастта им. Напредъкът на децата се проследява и контролира чрез системни тестове предвидени в края на всяка урочна единица. Преподавателите поддържат контакт с родителите чрез анкети и разговори и предоставят писмена информация за постиженията им през учебната година.

Целогодишно обучение (03 октомври – 30 май) от 70 учебни часа.
Учебни системи –“Kikus”, “Tamburin” (7-10 г.), “Planetino” (10-14 г.),”Planet”(14-16г. ), Beste Freunde
Схема на занятията – 2 учебни часа седмично

Часови пояси: сутрин (10:00-11:20ч.), следобед (17:00ч.-18:20ч.).
Такса: 500.00 лв. Разсрочено плащане на две равни вноски.

Учебна система по немски език за деца от 3-6 год.
Курсове по немски език за деца в предучилищна възрастКурсове по немски език за деца

„КIKUS”е учебна система на издателство Hueber, предназначена за курсове по немски език за деца в предучилищна възраст. Преподаването е фонетично чрез игри, песни, викторини, куклено шоу и драматизация.

Обучението се онагледява с тематични флаш карти, постери и забавни илюстрации. Героят на сюжетната линия е едно усмихнато човече, което прави ученето забавно. Учебното помагало включва задачи за оцветяване, изрязване и съчетаване,пъзели и публикувани весели стихчета и текстове на песни.

Работните листа дават възможност на децата да работят самостоятелно. В заниманията се говори само на немски език, за да могат децата да се потопят в една реална езикова среда.

Курсове по немски език за деца SofiqTamburinУчебни системи по немски език за ученици от 7-15 год.
Курсове по немски език за ученици

Tamburin е система в три нива и подходяща за ученици на възраст между 7 и 10 години без предварителни знания по немски език. Децата са активни и учат със всички сетива. С това учебната система се е съобразила напълно. Движението, музиката, римите и редуващите се многообразни форми на упражнения поддържат мотивацията на ученика и създават една приятна и полезна атмосфера в часовете по немски език.

Курсове по немски език за деца PlanetinoКурсове по немски език за ученици

Planetino се състои от три части, които извеждат до ниво A1.
Учебната система подготвя успешно за изпита Fit in Deutsch 1.Тя е ориентирана към специфичните нужди и способности на 9,10 и 11-годишните ученици.
Изучаването на немски език с Planetino е като пътешествие с космически кораб през немскоговорящите страни.Това е учебна система с ясна структура и добре обмислена концепция. Интересът на обучаемите се поддържа чрез теми и ситуации, отговарящи на възрастовите им характеристики и вълнуващи всички ученици.

След всеки тематичен кръг са публикувани упражнения за преговор, развлекателни текстове за четене, упражнения за произношение и примерни тестове, следящи напредъка и прогреса на всеки ученик. Учебникът съдържа преглед на научената граматика и важните езикови структури. Тетрадката към учебната система разполага със CD-ROM, интерактивни упражнения с възможност за самоконтрол и тестване на наученото.Песни, кратки истории, комикси и забавни картини мотивират и приканват децата към активно участие в учебния процес.
Общуването в часовете е само на немски език.

Трите учебника на системата Planet Plus извеждат до нива А1, А2 и В1. Te са подходящи за обучението по немски на ученици между 12 и 15-годишна възраст.

Курсове по немски език за деца и ученици със системата Planet PlusКурсовете по немски език за деца и ученици по системата Planet Plus предлагат една цялостна и дидактически обмислена концепция за упражнения с прецизно структурирани, кратки уроци и модерен младежки език.

Напредъкът е плавен и постепенен. След всеки два урока езиковите постижения и научената граматика се осмислят в рубриката „Това вече го мога”.

В края на учебната система са поместени текстове за четене, културно-историческа информация, идеи за разработване на самостоятелни проекти и упражнения за затвърждаване на учебния материал.

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка