Сертификатни изпити по немски език

Сертификатни изпити по немски език

Сертификатни изпити по немски език

Притежанието на сертификат е задължително условие за успех за всички, които искат да продължат образованието си в Германия или за тези,които искат да повишат професионалната си квалификация и умения.

ЕФ ЕЛ СИ подготвя за следните сертификатни изпити по немски език:

•TestDaF-успешното полагане на този международно признат изпит е необходимо за следване,обменни програми и специализации. За да се регистрирате за изпита по интернет, посетете www.testdaf.de

•DSH-сертификатенизпит,удостоверяващ владеенето на немски език с цел следване в немски и австрийски университети.

По време на обучението си курсистите научават стратегии за бързо и правилно решаване на изпитните компоненти.

Подготовката за международните изпити се провежда по най-добрите учебни помагала на издателствата Hueber и Langenscheidt.

Ние гарантираме перфектната Ви подготовка и представяне!

Сертификатни изпити по немски език

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка