Онлайн тестове

Онлайн тест по немски език 1. Ich .................. nicht, wo er wohnt.a) wisseb) weißc) wieß 2. Herr Brück ............ eine Bratwursta) essenb) esstc) isst 3.…
Онлайн тест по английски език 1. How old………….?a) are youb) you arec) have you 2. Where ………Mary live?a) are youb) you arec) have youd) does…

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка