Онлайн тестове

Онлайн тест по немски език 1. Ich .................. nicht, wo er wohnt. a) wisse b) weiß c) wieß 2. Herr Brück ............ eine Bratwurst a)…
Онлайн тест по английски език 1. How old………….? a) are you b) you are c) have you 2. Where ………Mary live? a) are you b)…

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка